Skip to main content

Robotics Engineering with Bioloid Premium

Robotics Engineering with Bioloid Premium

ระดับ

3 3

ทักษะ

อายุของผู้เรียน

12 ปีขึ้นไป 12 ปีขึ้นไป

จำนวนการเรียน

10 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชม.) 10 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชม.)

ชั่วโมงการเรียน

20 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง

ภาพรวมคอร์สเรียน

การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐานภาษาซี ด้วยโปรแกรมเฉพาะของ Robotis ที่จะช่วยให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมให้ง่ายขึ้น และหุ่นยนต์สามารถต่อประกอบได้มีความหลากหลายรูปแบบ ทำให้เสริมสร้างจินตนาการของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ด้วยหุ่นยนต์ Bioloid Premium

สิ่งที่จะได้รับ

 • เข้าใจองค์ประกอบของหุ่นยนต์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบ Full Text ​(Condition, Funtion, Loop, Execute)
 • พื้นฐานการใช้งานเซนเซอร์ (IR Sensor, DMS Sensor)
 • เข้าใจการทำงานของมอเตอร์ (DYNAMIXEL)
 • เข้าใจการทำงานของหุ่นยนต์แบบล้อและแบบขาได้ (Wheel Mode, Joint Mode)
 • การทำงานหุ่นยนต์ Humanoid
 • การควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล (Remote control)
 • การมองภาพแบบสามมิติ และการออกแบบหุ่นยนต์

ผลลัพธ์

 • มีการจัดการลำดับความคิด
 • มีการบริหารจัดการเวลาที่ดี
 • มีความมั่นใจในการทำงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างจินตนาการ และการออกแบบ
 • การคิดวางแผนอย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาได้
 • เข้าใจโครงสร้างหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อน

หุ่นยนต์

Bioloid Premium