Skip to main content

Bioloid Premium

Bioloid Premium

Bioloid Premium คืออะไร

Bioloid Premium เป็นชุดต่อประกอบหุ่นยนต์ สำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน การสอน การศึกษาพื้นฐานวิศวกรรมด้านหุ่นยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า และการเขียนโปรแกรมควบคุม สอดคล้องกับการเรียนแบบสเต็มศึกษา (STEM Education)

Bioloid Premium สามารถต่อประกอบได้หลากหลายรูปแบบ (DIY) เพื่อการศึกษา แข่งขัน และความบันเทิง โดยการใช้งานมอเตอร์ DYNAMIXEL อีกทั้งหุ่นยนย์สามารถต่อประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุม ได้มากกว่า 29 แบบ เช่น แมงมุม ไดโนเสาร์ และ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ซึ่งประกอบด้วยมอเตอร์ 18 ตัว เป็นต้น ชุดต่อประกอบสามารถต่อประกอบเป็นหุ่นยนต์และอัพเกรดให้มีความสามารถมากขึ้น โดยใช้เซนเตอร์ต่างๆ เช่น เซนเซอร์ไจโร เซนเซอร์วัดระยะทาง เซนเซอร์อินฟราเรด เป็นต้น

โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ประกอบด้วย ROBOPLUS Task, Motion, Manager เพื่อฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

Bioloid Premium ทำอะไรได้บ้าง

Robotis Bioloid Premium หนึ่งชุดมีมอเตอร์ให้ใช้มากถึง 18 ตัว และมีชิ้นส่วนที่สามารถประกอบหุ่นยนต์ได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีเซ็นเซอร์ครบทุกฟังชั่นในการใช้งาน เช่น เซ็นเซอร์วัดแสง เซ็นเซอร์วัดระยะทาง ไจโรสโคป และยังมีรีโหมดคอนโทลเพื่อใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ ทำให้หุ่นยนต์สามารถออกแบบได้ตามจินตนาการของผู้เรียน

ไฮไลท์กิจกรรม

  1. ได้ประกอบหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบ
  2. ได้ใช้มอเตอร์และเซ็นเซอร์ในการทำภารกิจโดยมีระดับง่ายถึงยาก
  3. ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ Text-Based ที่มีความซับซ้อน

คอร์สเรียน

Bioloid Premium

Robotics Engineering with Bioloid Premium

การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐานภาษาซี ด้วยโปรแกรมเฉพาะของ Robotis ที่จะช่วยให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมให้ง่ายขึ้น และหุ่นยนต์สามารถต่อประกอบได้มีความหลากหลายรูปแบบ ทำให้เสริมสร้างจินตนาการของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ด้วยหุ่นยนต์ Bioloid Premium

อายุ: 12 ปีขึ้นไป
ระดับ: 3