Skip to main content

Bioloid STEM

Bioloid STEM

Bioloid STEM คืออะไร

Bioloid STEM เป็นชุดการเรียนรู้หุ่นยนต์ที่ให้ผู้เรียนสามารถทำการประกอบหุ่นยนต์รูปแบบต่างๆ และเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ Text mode เพื่อความคุมการทำงาน ทำให้ผู้เรียนได้องค์ความรู้ ภายใต้การเรียนรู้แบบ STEAM Education 

โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ประกอบด้วย ROBOPLUS Task, Motion, Manager เพื่อฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

Bioloid STEM ทำอะไรได้บ้าง

Bioloid STEM เป็นชุดการเรียนรู้หุ่นยนต์มีชิ้นส่วนจำนวนมาก ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์หุ่นยนต์ได้หลากหลายรูปแบบเพื่อนำมาปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วง หรือประกอบหุ่นยนต์ตามจินตนาการที่ผู้เรียนต้องการ อีกทั้งยังฝึกทักษะทางวิศวกรรมในการวางแผนและการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ โดยยึดชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยน็อตหรือสลัก ที่จัดมาให้อย่างครบครัน

ไฮไลท์กิจกรรม

  1. ได้ประกอบหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบ
  2. ได้ใช้มอเตอร์และเซ็นเซอร์ในการทำภารกิจโดยมีระดับง่ายถึงยาก
  3. ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ Text-Based ที่มีความซับซ้อน

คอร์สเรียน

Bioloid STEM

Robotics Engineering with Bioloid STEM

การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐานภาษาซี ด้วยโปรแกรมเฉพาะของ Robotis ที่จะช่วยให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมให้ง่ายขึ้น และหุ่นยนต์สามารถต่อประกอบได้มีความหลากหลายรูปแบบ ทำให้เสริมสร้างจินตนาการของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ด้วยหุ่นยนต์ Bioloid Premium

อายุ: 12 ปีขึ้นไป
ระดับ: 3