Skip to main content

DASH & DOT

DASH & DOT

DASH & DOT คืออะไร?

Dash and Dot คือหุ่นยนต์ที่ใช้ในการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งรูปแบบบล็อก (Block-Based Coding) ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้เข้าใจแนวคิดของการเขียนชุดคำสั่ง 6 ระดับ ได้แก่ ลำดับ วนซ้ำ เหตุการณ์ เงื่อนไข ฟังก์ชั่น และตัวแปร

Dash and Dot ได้รับการออกแบบให้มีความน่ารัก สามารถแสดงไฟดวงตา แสดงเสียงต่างๆ ได้รับรางวัลจากงาน Consumer Electronics Show (CES) โดยหุ่นยนต์ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชั่นได้ถึง 5 แอปพลิเคชั่น ทำให้เด็กๆสามารถใช้งานได้ตามความต้องการที่หลากหลาย พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ทำให้กิจกรรมในห้องเรียนสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

DASH & DOT ทำอะไรได้บ้าง

Dash สามารถติดอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้ หลบหลีกสิ่งกีดขวางโดยใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับสิ่งของ กดปุ่มที่ Dash หรือ Dot ให้สามารถทำงานร่วมกันและทำตามคำสั่งได้

ไฮไลท์กิจกรรม

  1. ใช้ Acceseries ร่วมในการเรียนรู้
  2. ใช้ Dash และ Dotในการทำภารกิจร่วมกัน
  3. ภารกิจเคลื่อนย้ายและส่งสิ่งของ
  4. พิชิตภารกิจในเขาวงกต
  5. แก้ไขปัญหาจากสิ่งรอบตัวโดยใช้ Dash และ Dot
  6. รับคำสั่งและสั่งงานด้วยเสียง

คอร์สเรียน

DASH & DOT

Block-Based Coding with Dash Beginner

หลักสูตร Dash & Dot เป็นหลักสูตรการเขียนโปรแกรมแบบ Blockly ในลักษณะของการนำ block คำสั่งมาต่อกัน คล้ายการต่อจิ๊กซอว์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม หัวข้อ sequencing, loops และ events

อายุ: 7-12
ระดับ: 2
DASH & DOT

Block-Based Coding with Dash Intermediate

หลักสูตร Dash & Dot เป็นหลักสูตรการเขียนโปรแกรมแบบ Blockly ในลักษณะของการนำ block คำสั่งมาต่อกัน คล้ายการต่อจิ๊กซอว์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม หัวข้อ conditionals, functions, และ variables

อายุ: 7-12
ระดับ: 2