Skip to main content
Robotics Engineering with Bioloid STEM

Robotics Engineering with Bioloid STEM

การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐานภาษาซี ด้วยโปรแกรมเฉพาะของ Robotis ที่จะช่วยให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมให้ง่ายขึ้น และหุ่นยนต์สามารถต่อประกอบได้มีความหลากหลายรูปแบบ ทำให้เสริมสร้างจินตนาการของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ด้วยหุ่นยนต์ Bioloid Premium

พฤศจิกายน 10, 2021 อ่าน < 1 นาที

Robotics Engineering with Bioloid Premium

Robotics Engineering with Bioloid Premium

การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐานภาษาซี ด้วยโปรแกรมเฉพาะของ Robotis ที่จะช่วยให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมให้ง่ายขึ้น และหุ่นยนต์สามารถต่อประกอบได้มีความหลากหลายรูปแบบ ทำให้เสริมสร้างจินตนาการของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ด้วยหุ่นยนต์ Bioloid Premium

พฤศจิกายน 10, 2021 อ่าน < 1 นาที